REACH

REACH is een systeem voor registratie, evaluatie en toelating van chemische stoffen die in de Europese Unie geproduceerd of geïmporteerd worden. De naam 'REACH' betekent Registratie, de Evaluatie, beperkende maatregelen en de Autorisatie (verlening van vergunningen) van CHemische stoffen.. De regelgeving is vanaf 1 juni 2007 van kracht geworden.

Het is de opvolger van de EINECS en ELINCS registraties, die op een aantal punten onvoldoende rekening hielden met veiligheidsrisico's van met name "oude" stoffen.

Triade heeft zich tijdig geconfirmeerd aan de nieuwe voorschriften. Hierdoor zijn de leveringen aan onze afnemers gegarandeerd.