Kwaliteit

Kwaliteit is een sleutelwoord in de bedrijfsvoering van Triade

Niet alleen de kwaliteit van de door ons geleverde kleurstoffen wordt door ons gegarandeerd, ook de kwaliteit van onze dienstverlening heeft bij ons hoge prioriteit.

Iedere toepassing zijn kwaliteit

De kleurstoffen van Triade zijn geschikt voor veel toepassingen. Er zijn specifieke kleurstoffen voor textiel, leer en papier, maar ook voor houtbeitsen, inkten, bloemen, plastics, levensmiddelen en nog talloze andere applicaties. De toepassing bepaalt grotendeels de kwaliteitseisen waaraan de kleurstof moet voldoen. 

Volledige openheid

Het spreekt voor zich dat Triade voldoet aan alle internationale regels, ook aan het verantwoord omgaan met het milieu besteden wij veel aandacht. Met betrekking tot de door Triade geleverde producten worden wij geacht te voldoen aan de professionele en ethische normen zoals die in Nederland gebruikelijk zijn. Hoge en constante kwaliteit wordt gegarandeerd door middel van certificaten van conformiteit en van analyse. Op deze manier voldoen wij aan de eisen van een toenemend aantal ISO gecertificeerde klanten. Daarnaast wordt iedere zending voorzien van Safety Data Sheets. Hierin worden de gevaren van een product beschreven en wordt uitgelegd hoe een product veilig kan worden gehanteerd, gebruikt en opgeslagen.

Voor vragen of opmerkingen over de kwaliteit en samenstelling van onze producten kunt u contact opnemen met onze technische helpdesk:

lab@triade.nl