Milieu

MILIEU RAPPORT
<MILIEU RAPPORT PER 01.01.2012 >

In onze onderneming staat de zorg voor het milieu op een hoog niveau. In ons bedrijf streven wij naar een zo goed mogelijke situatie, waarbij wij het milieu zo min mogelijk belasten. Onderstaand geven wij aan welke maatregelen wij reeds hebben genomen.

Kleurstoffen
Bij de productie verwerking van de kleurstoffen wordt de stof van de kleurstof opgevangen d.m.v. afzuigapparatuur in opvangbakken. Deze stof wordt later weer verwerkt in kleurstoffen van lagere kwaliteit. Overige afvalproducten worden opgevangen (schoonmaken van machines e.d.) in een grote opslagtank en deze wordt regelmatig leeggemaakt en verwerkt in een reinigingstank.
Het product wordt gescheiden in vaste stof (brokken) en vloeistof, vnl. water.
Het water wordt gereinigd conform lokale voorschriften en afgevoerd via het riolering buizenstelsel. De vaste stof wordt volgens wettelijke voorschriften afgevoerd. (met voorgeschreven document) en dit dient als brandstof in verbrandingsovens.

Verpakking.
Wij ontvangen van onze leveranciers de volgende verpakkingen:
1. IJzeren vaten
2. Kartonnen dozen/ papier
3. Plastic vaten
4. lBC
5. Plastic binnenverpakking
6. Hout afval

1. Indien de verpakking nog in goede staat is en voldoet aan de wettelijk voorgeschreven eisen, zullen deze verpakkingen hergebruikt worden. Voldoet dit niet meer aan de eisen, dan zullen wij de verpakkingen milieuvriendelijk afvoeren. IJzeren vaten worden afgevoerd naar een ijzer verwerkend bedrijf, die de kwaliteit beoordeelt en sorteert voor hergebruik bij hoogovens. 2. Kartonnen verpakking/papier wordt afgevoerd via een papier verwerkend bedrijf. Dit bedrijf sorteert deze afvalstroom t.b .v. hergebruik. 3. Plastic verpakkingen kunnen in het algemeen hergebruikt worden. Deze afvalstroom is klein. De afvoer van dit product wordt verstuurd naar een bedrijf die zorgdraagt voor hergebruik. (grondstof) 4. lBCverpakking wordt gekeurd en is voor een bepaalde periode beschikbaar als verpakking (einddatum). Als de einddatum wordt bereikt, wordt de lBC gedemonteerd .. Metaal wordt afgevoerd, (zie 1 ), plastic materiaal, zie 3. 5. Plastic binnenverpakking. Dit zijn hoofdzakelijk plastic zakken. Deze worden via de papier verwerker afgevoerd voor hergebruik. 6. Hout/pallets en overig houtafval Pallets worden regelmatig beoordeeld en zonodig gerepareerd. Pallets welke niet meer aan de Europese richtlijnen voldoen, worden opgehaald door een houtverwerkingsbedrijf. Kunststof pallets hebben een lange levensduur en zullen veelal worden hergebruikt. In andere gevallen worden deze vernietigd door een erkend bedrijf. Poetsdoeken. (magazijn/laboratorium) Na gebruik worden deze opgeslagen in de daarvoor beschikbare opvangbakken. Deze worden periodiek opgehaald en gereinigd voor hergebruik. Overig afval. Op diverse locaties staan afvalbakken. Deze afvalbakken worden regelmatig geleegd en opgeslagen in een vuilcontainer (perscontainer). De vuilcontainer wordt 6 tot 8 maal per jaar geleegd volgens de lokale richtlijnen door een erkend bedrijf.

Energie. In ons bedrijf wordt gas en elektriciteit verbruikt. Er wordt gebruik gemaakt van tijdschakelaars om het verbruik te beperken. Locaties in magazijn kunnen worden afgesloten. Er wordt regelmatig aandacht besteed om het gebruik van energie te beperken. Thans worden de tijdschakelaars nog scherper afgesteld. Er loopt een onderzoek om het gasverbruik te verminderen door vervanging van nieuwe apparatuur. Computers worden aan het einde van de werkdag uitgezet, m.u.v. de servers. Er wordt gebruik gemaakt van elektrische vorkheftrucks in de magazijnen (4) en productieruimten. Elektrische vorkheftrucks worden verkozen boven vorkheftrucks met een brandstofmeter, t.b.v. het interne transport.

Productieruimtes. (4)
De productieruimtes en magazijnen worden regelmatig schoongehouden.
Minimaal éénmaal per week worden de vloeren gereinigd. Een veegmachine is beschikbaar.

Brandpreventie is aanwezig, alsmede bedrijfshulpverlening.

Computers.
Er wordt aandacht besteed aan het verbruik van energie van PC's en printers. Cartridges worden aangeschaft via de kantoorartikelen handel en worden afgevoerd via onze software leverancier, t.b.v. hergebruik.
Van buiten gebruik gestelde computers worden de gegevens verwijderd. Deze worden door onze software leverancier zoveel mogelijk gedemonteerd en op de juiste wijze afgevoerd. Onderdelen worden hergebruikt.

Kantoorafval.
Kantoorafval wordt waar mogelijk, tot een minimum teruggebracht.